Zašto mi

Kod nas se pedagoški rad neće završiti samo na početničkim, naprednim grupama i privatnim časovima. Program će obuhvatiti i teoretska znanja na svim nivoima. Naše znanje je zasnovano na dugogodišnjem radu u toj struci, a unapređivalo se na više nivoa, kao što su:

  • skijanje kao primaran sport (dugogodišnje treniranje od pionira nadalje);
  • polaganje svih tečajeva za učitelje i trenere skijanja;
  • diplomiranje na Fakultetu za sport u Ljubljani;
  • dugogodišnji rad u Slo ski demo teamu (najbolji skijaši instruktori u Sloveniji);
  • usavršavanje na kongresima INTERSKI po celom svetu;
  • dugogodišnji menadžerski rad u toj profesiji…

Dakle, naše znanje će se prenositi preko više nivoa – od osnovnih i kadrovskih tečajeva pa do najzahtevnijih trenerskih seminara za vrhunske skijaške stručnjake, u saradnji sa svim institucijama koje se bave tim sportom. Pri tom ćemo koristiti najsavremenije tehnike podučavanja, uz sve tehničke i materijalne mogućnosti koje postoje.

Partneri