Snowboard

POČETNIČKI PROGRAM

  • Prilagođavanje na opremu;
  • bočno klizanje na obe strane (front & back side);
  • osnovni zaokret (basic turn);
  • upotreba skijaških liftova…

NAPREDNI PROGRAM

  • Povezivanje osnovnih zaokreta;
  • carving zaokreti;
  • menjanje ritma i osnove trikova…

FREESTYLE PROGRAM

  • Napredni trikovi;
  • osnove zabavnog parka;
  • reilovi, elementi i džampovi…

Partneri