Zašto mi

Kod nas se pedagoški rad neće završiti samo na početničkim, naprednim grupama i individualnim časovima. Program će obuhvatiti i teoretska znanja na svim nivoima. Naše znanje je zasnovano na dugogodišnjem radu u toj struci, a unapređivalo se u više pravaca:

  • skijanje kao primarni sport (dugogodišnje iskustvo u trenažnom procesu alpskog skijanja u svim kategorijama);
  • polaganje mnogih kurseva za instruktore i trenere skijanja;
  • akademsko usavršavanje;
  • dugogodišnji rad u Slo ski demo teamu (najbolji skijaški instruktori u Sloveniji);
  • usavršavanje na kongresima INTERSKI po celom svetu;
  • stručni rad u nacionalnim timovima;
  • organizacija stručnih seminara i kurseva za sticanje vrhunskih zvanja u alpskom skijanju;
  • dugogodišnji menadžerski rad u toj profesiji;
  • stručna saradnja sa Fakultetima za sport širom Srbije;
  • stručna saradnja sa Skijaškim savezom Srbije, Udruženjem instruktora skijanja Srbije, Udruženjem trenera skijanja Srbije, skijaškim klubovima…

Dakle, naše znanje se prenosi na više nivoa – od osnovnih i kadrovskih kurseva pa do najzahtevnijih trenerskih seminara za vrhunske skijaške stručnjake, u saradnji sa svim institucijama koje se bave tim sportom. Pri tome koristimo najsavremenije tehnike podučavanja, uz sve tehničke i materijalne mogućnosti koje postoje.

Partneri